فاصله یک ماه بین امتحان نهایی و کنکور برای دانش‌آموزان لازم است