استانی-علمی و آموزشی اخبار علمی – هرمزگان آموزش و پرورش کنکور سراسری کشتی‌سازی علوم انسانی