درباره استودیوی ما

ما که هستیم؟
یوگا گروهی از روحیه، روحیه و روحیه است که در هند باستان برگزار می شود. یوگا یکی از شش مدارس ارتدوکس سنت های فلسفی هندو است. در هندوئیسم، بودیسم و جینیسم انواع مختلفی از مدارس، شیوه ها و اهداف یوگا وجود دارد. یوگا در جهان غربی اغلب یک شکل مدرن یوگا هاتا است که عمدتا از موقعیت هایی به نام آسان است.
 

دیدگاه ما

ما چکار می کنیم؟

اوایل ریشه یوگا بر این عقیده است که به سنت های پیش از ودایی هندی برمی گردد.
 • icon4
  یوگا آشتانگا
 • icon3
  یوگا هاتا
 • icon6
  وینیاسا یوگا
 • icon1
  یوگا جیاماموتی
 • icon2
  یوگا بیکامام
 • icon5
  یوگا کریپالو
600+مشتری راضی
25+مربی
15+شعبه
300ادوات

مربیان ما

آشنایی با تیم متخصص ما

پیوستن به ما و دریافت بهترین پیشنهادها